بلاگ

آیا این ویروس می‌تواند از طریق غذا منتقل شود؟

تجربه با سارس و مرس نشان می‌دهد که افراد از طریق غذا ، آلوده به ویروس نمی شوند. بنابراین بعید است که این ویروس از طریق غذا منتقل شود و هیچ مدرکی در مورد این اتفاق با کرونا ویروس تا به امروز وجود ندارد.