نظرت در مورد رستوران اشکان چیه!؟ امتیاز بده!
3.8
1 نظر
کیفیت سفارش
3.5
محیط و جو
4.5
سرویس‌دهی
2.5
ارزش به قیمت
4.5
3.8
1 نظر
نظرت در مورد رستوران اشکان چیه!؟
امتیاز بده!
کیفیت سفارش
3.5
محیط و جو
4.5
سرویس‌دهی
2.5
ارزش به قیمت
4.5
3.8
1 نظر
نظرت در مورد رستوران اشکان چیه!؟
امتیاز بده!