نظرت در مورد رستوران اشکان چیه!؟ امتیاز بده!
2.9
2 نظر
کیفیت سفارش
3.5
محیط و جو
3
سرویس‌دهی
2.5
ارزش به قیمت
2.5
2.9
2 نظر
نظرت در مورد رستوران اشکان چیه!؟
امتیاز بده!
کیفیت سفارش
3.5
محیط و جو
3
سرویس‌دهی
2.5
ارزش به قیمت
2.5
2.9
2 نظر
نظرت در مورد رستوران اشکان چیه!؟
امتیاز بده!