نظرت در مورد کافه نیمکت چیه!؟ امتیاز بده!
3
0 نظر
کیفیت سفارش
3
محیط و جو
3
سرویس‌دهی
3
ارزش به قیمت
3
3
0 نظر
نظرت در مورد کافه نیمکت چیه!؟
امتیاز بده!
کیفیت سفارش
3
محیط و جو
3
سرویس‌دهی
3
ارزش به قیمت
3
3
0 نظر
نظرت در مورد کافه نیمکت چیه!؟
امتیاز بده!
منوی غذا